דיגום מים

דיגום מים נדרש לבדיקת איכות המים מבחינת איכותם המיקרביאלית והכימיות.

דיגום שפכים

שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב אמורים להיות מוסדרים לפי כללי השפכים שנכנסו לתוקפים בסוף 2011.

חיטוי מערכות מים לפני טופס4

ש.ר טכנולוגיות בריאות מים מורשה ומוסמך מטעם משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי- שתייה

בדיקות שטח

בדיקות השטח עוזרים בקבלת החלטות על ביצוע שטיפה לקווי המים והימצאות לזיהום שדורש טיפול מקיף יותר או לאיתור מקור הזיהום