בדיקת והתקנת מז"חים

חברת ש.ר טכנולוגיות בריאות מים מוסמכת לבדיקת והתקנת מז"חים – מכשירי מניעת זרימה חוזרת.
זרימת מים חוזרת מוגדרת בהיקשר זה כזרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתייה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים.

התקנת אביזרי המז"ח ובדיקתם באופן תקופתי תיעשה על-ידי מתקין שהוסמך לכך על ידי משרד הבריאות. כמו כן על אביזרי המז"ח להיות מדגם שאושר על-ידי משרד הבריאות.

מחפשים מתקין / בודק מז"חים – תתקשרו אלינו וקבלו הצעת מחיר

 

מהי זרימה חוזרת
זרימת מים חוזרת מוגדרת בהיקשר זה כזרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתייה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.
חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים.
תקנות משרד הבריאות בנושא המז"חים חלים על עסקים, מעבדות ,משק חקלאי,לולים ורפתות ובבתים כהפרדה בין מערכות כיבוי אש וערכת מי השתייה.viabtc pool