בדיקת שטח

btc feesבדיקות השטח עוזרים בקבלת החלטות על ביצוע שטיפה לקווי המים והימצאות לזיהום שדורש טיפול מקיף יותר או לאיתור מקור הזיהום.
לביצוע העבודה באופן תקין נדרשים מכשירי בדיקה , מד כלור למדידת ריכוזי הכלור החופשי הכללי, PH, חומצה ציאנורית ומד עכירות .

בדיקות הכלור בשטח והעכירות יכולות להגיד הרבה על המים הזורמים שמסופקים עם כלור באופן רציף.

לפי תקנות משרד הבריאות הדרישה לריכוז חומר חיטוי במערכות אספקת מי שתייה:
כלור נותר חופשי בין 0.1 מג"ל ל – 0.5 מג"ל.
כלור נותר קשור בין 0.3 מג"ל ל –1.0 מג"ל.
עכירות : 1 Nephelometri