חיטוי לטופס 4

online essay

חיטוי מערכת מים לקבלת טופס 4.

הדרישה לחיטוי מערכת מים חדשה בכלל והמערכת בבית הפרטי בפרט יש בה מספר יתרונות והיא באה על מנת להבטיח שהמים בבניין יהיו ראויים לשתייה.

טופס 4 או האכלוס מותנה במספר בדיקות שמאשרים כי המבנה בטוח וראוי למגורים , בין היתר מערכת המים בבניין או בבית הפרטי.
הדרישה לחיטוי מערכת מים חדשה בכלל והמערכת בבית הפרטי בפרט יש בה מספר יתרונות והיא באה על מנת להבטיח שהמים בבניין יהיו ראויים לשתייה ולמנוע אפשרות זיהום המים כתוצאה מזיהום במערכת הצנרת, ובנוסף להבטיח שמים אלו במידה ויש בהם זיהום לא יחזרו למערכת העירונית.
יתרון נוסף הוא מניעת טעם שקיים לפעמים במערכות חדשות ונמשך מספר ימים עד שבועות שיעבור,החיטוי עוזר ברוב המקרים להתגבר על טעם זה. טעם זה מקורו בעיקר מצנת המים החדשה , שמנים שחדרו לצנרת בזמן התקנת המערכת,מארי מים שטרם בוצע בהם ניקוי וחיטוי.

מה זה חיטוי מערכת מים
אופן ביצוע החיטוי של מערכות מים נקבע בתקנות משרד הבריאות, וקיימות מספר שיטות לעבודה שעיקרן, ביצוע שטיפה יסודית של מערכת המים והזרמת חומר חיטוי במערכת והשרייתו באופן שיבטיח השמדת חיידקים ומניעת התרבותן עד לאכלוס.

בבתים פרטיים מדובר על מערכת קטנה של צנרת ראשית ופנימית ובנינים גדולים מדובר על מערכת יותר גדולה מבחינת היקף וקטרי הצנרת ומאגרי מים.

מי עושה את החיטוי
מוסמך מטעם משרד הבריאות לביצוע חיטוי מערכות מים שעבר הכשרה מתאימה ושמו מופיע ברשימת המוסמכים במשרד הבריאות, הרשימה מפורסמת באתר משרד הבריאות תחת הנושא – בריאות הסביבה, מים.

בדיקת מים
אחד התנאים המשלימים והחובה למתן אישור חיטוי מערכת מים הוא לקיחת דגימת מים לבדיקת מעבדה כמצוין בתקנות.
הבדיקה מיועדת לבדיקת נוכחותם של חיידקי קוליפורמים , ולספירה כללית של חיידקים.
המדד הראשון יאפשר קביעה סופית אם קיים זיהום במערכת והשני יאפשר לנו לקבוע את יעילות החיטוי שבוצע ומצב המערכת לאחר החיטוי.

אישור חיטוי
אישור החיטוי שתקבלו אמור לכלול :
תאריך ביצוע החיטוי ,כתובת מקום הבצוע , תיאור למערכת ,שיטת החיטוי , ריכוזים שנמדדו בבדיקת שטח לאחר החיטוי או בזמן לקיחת דגימת המים והערות נוספות במידה וקיימות , שם המבצע המוסמך לחיטוי וזה בנוסף לתעודת בדיקת מים.

התבקשתם לבצע חיטוי למערכת המים תתקשרו אלינו וקבלו הצעת מחיר