חיטוי מערכות מים

proofreaderש.ר טכנולוגיות בריאות מים מורשה ומוסמך מטעם משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי- שתייה.
חיטוי מאגרי מים, חיטוי מערכת מים חדשה, חיטוי לצורך טופס 4

ש.ר טכנולוגיות בריאות מים עוסקת בתחום זה שנים , ובוצעו ע"י מאות עבודות בערים ובישובים שונים .
אנו מבצעים ומתחייבים לעבודה איכותית באבטחת מי שתייה נקיים ובריאים לצרכנים.

החיטוי מבוצע לפי הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת המים " ובהתאם לתקנות בריאות העם בנוסח העדכני ביותר ובשימוש בחומרי חיטוי המאושרים ועומדים בדרישות התקן שקבע משרד הבריאות .

חשוב לבעלי מאגרים ביתיים
מים שעמדו בבריכת מי שתייה תקופה העולה על חודש ימים יכולים להוות סיכון עקב התפתחות חיידקים במערכת , לכן נדרש להם בדיקה מיקרוביאלית לפני השימוש בהם כמי שתייה אלא אם הם מכילים חומר חיטוי פעיל.
חיטוי מאגרי מים בתדירות שנתית שומר על המים שמסופקים , מונע הצטברות משקעים רבים בקרקית המאגר.

מתי נדרש שטיפה וחיטוי של מערכת המים
לפי תקנות בריאות העם שטיפה וחיטוי של מערכת מי השתייה נדרשת :
▪ לפני הספקת מי שתיה ממערכת מים חדשה.
▪ פתיחת צנרת.
▪ שינוי ייעוד צנרת.
▪ חדירת זיהום למערכת.
▪ פעילות תחזוקה ומנע.
▪ תיקון נזילה.
החוק גם מציין את הדרישה לשטיפה וחיטוי תקופתי למאגרי מי שתייה כדלקמן:
▪ פעמים בשנה – אם מקור המים שבבריכה הם מים עיליים בצירוף מי תהום
▪ פעם בשנתיים – אם מקור המים הוא מי תהום.